36617325-7(98-031+)

درخـــواست نقشــــه های الکـــترونیکی


درباره ما


سازمان فاوا با وظیفه توانمندسازی شهرداری اصفهان در جهت جلب رضایت شهروندان و تحقق تعالی سازمانی شهرداری با بکارگیری قابلیتها و ظرفیتهای فاوا ، چشم انداز آن، پیشرو در تحقق شهر پایدار هوشمند در کشور و دستیابی به جایگاه ویژه شهرهای هوشمند دنیا با هدف افزایش سرعت تحقق شهر پایدار هوشمند و افزایش سطح تعالی سازمانی است

phone
سازمان فاوا شهرداری اصفهان

اصفهان،بلوار آئینه خانه، ابتدای بن‌بست سپیده کد پستی : 8163654376

phone
info@ict.isfahan.ir

پیشتیبانی آنلاین

phone
(+98-031)36617325-7

(+98-031)36612496

;